Produkter vi anbefaler

Dobbeltisolert, fleksibel installasjon- og kontrollkabel
for innendørs og utendørs bruk
0.6/1kV

Laster
SF/UTP
SHF1, UV
Ståltrådarmert, EMC
DNV-GL
Laster

Uskjermet 250 MHz
Dobbel kappe, PVC/PE
UV

Laster

SAFELINE
Halogenfri og flammehemmet installsjonskabel 90°C
Fuktbestandig og fleksibel, dobbeltisolert
0,6/1kV

Laster

Cat 5E U/UTP Utendørs
Uskjermet høyhastighetskabel med ekstra utvendig PE kappe

Laster