TFXP MR Flex

Fordeler:
- Dobbeltisolert 90°C XLPE/PVC
- Fleksibel Cu kl. 5
- Inntakskabel fra utendørsskap ihht. NEK 399
- Slank og smidig som en stigeledning
- Flammehemmet ihht. IEC 60332-1-2
- UV-bestandig
- Kan forlegges i bakken
- Tåler godt oljer og kjemikalier 

Obs: TFXP MR Flex er foretrukket av installatør i Terminal 3 på OSL!

PRODUKT MAKS LAST LEDERE YTRE DIAM. VEKT
TFXP MR-Flex 100A 5G16mm² 20,6mm 931 kg/km
  Erstatter:       
PFXP AL 96A 5G35mm² 29,1mm 1.019 kg/km
PFXP AL 117A 5G50mm² 31,9mm 1.299 kg/km
PFXP CU PVC 101A 5G25mm² 27,5mm 1.712 kg/km

(Informasjon hentet fra NEK 400-5-52 tabell 52B-10/11/12, metode E)
Tre belastede ledere, omgivelsestemp 30°C som referanse

Mer info finner du her.

Nyttig informasjon

Lederoppbygging 
Oppbygging av ledere i kabel følger gjerne IEC-standarden eller AWG-normen. Alt etter type bruksområder kan det være ønskelig med mer eller mindre fleksibel kabel.
Omregningstabeller for IEC-228 normen og for AWG-normen.

Fargekoder
Fargekoder ledere kan dere finne her.

Typebetegnelser
Hva skjuler seg egentlig under bokstavtypene TFXP, IFSI, BFXI,  osv? Dette er norsk typebetegnelser som beskriver oppbygging og egenskaper for sterkstrøms kabel, såkalt firebokstavkoden. Tabellen finner du her.

Brannegeneskaper
Hvordan kabelen oppfører seg under en brann varierer med type materiale i kabelen. PVC f.eks. er selvslukkende men avgir giftige og etsende gasser under en brann. PE-materiale avgir veldig lite farlige gasser, men brenner til gjengjeld meget godt selv om kilden til brannen fjernes. Skal kabelen fortsatt være i funksjon under en brann? Dette for å sikre at f.eks. livsnødvendig utsyr fungerer lengst mulig, eller at det må sørge for lukking av dører, luker etc. for å hindre spredning av brann.
Tabell og normer finner du her.

Formler
Trenger du en oppfriskning av formler, material konstanter, osv. finnes disse her.