Achilles

Achilles er Oljeindustriens Leverandørregister AS, som har som mål å gi løsninger for at innkjøpere reduserer tidsbruk, kostnader og administrasjon.

Achilles identifiserer, kvalifiserer, evaluerer og overvåker leverandører slik at innkjøperne for verdens største selskaper kan utvikle langsiktige, gjensidig lønnsomme relasjoner med pålitelige og kvalifiserte leverandører over hele verden.

Løsninger for innkjøpere
Achilles er en av verdens ledende administratorer av leveran dørsystemer og samarbeider med mer enn 790 av verdens største innkjøpsorganisasjoner.
Vi skaper og drifter unike nettverk der mer enn 77 000 kvalifiserte leverandører kan møte interesserte innkjøpere, hvor avtaler kan inngås, og risikoen og kostnadene reduseres for begge parter.