Styrings- og signalkabel har vi til de fleste formål, enten det skal brukes til vanlig installasjon eller til industri. Innen denne kategorien har vi også halogenfri og flammehemmet kabel, samt armert kabel.

MULTIKABEL PARKABEL BUS ALARMKABEL AUDIO / VIDEO
INDUSTRI STANDARD INDUSTRI STANDARD INDUSTRI STANDARD STANDARD STANDARD
INDUSTRI HALOGENFRI INDUSTRI HALOGENFRI INDUSTRI HALOGENFRI FUNKSJONSSIKKER ITV
INDUSTRI FUNKSJONSSIKKER INDUSTRI FUNKSJONSSIKKER SKIP OG OFFSHORE   KATV
SKIP OG OFFSHORE SKIP OG OFFSHORE