EXEC dbo.ProductSearch @basesite = 342, @site = '342', @keyword = N'aici', @fullkeyword = N'aici', @language = 'no' 1
Søk

Søkeresultat

Laster...

Produkt

Ingen treff

Kategori

Ingen treff

Attributt

Ingen treff

Produkter vi anbefaler

Dobbeltisolert, fleksibel
for innendørs og utendørs bruk
0.6/1kV

Laster
Robust 0,6/1 kV Høyfleksibel
Dobbeltisolert
Godkjent til 100 m dybde
Fortinnede ledere
UV-bestandig
Laster
0,6/1 kV ( 4 mm²) Høyfleksibel
Godkjent til 100 m dybde
UV-bestandig, HFFH
Fortinnede ledere
Laster
0,6/1kV, Høyfleksibel
Godkjent til 100 m dybde
SHF2, MUD bestandig
UV bestandig, HFFH
DNV-GL, ABS, BV
Laster

SAFELINE
HFFH, 90ºC
Dobbeltisolert, UV
0,6/1kV

Laster