DNV sertifisert kabel

Lavtaps tilførselskabel
50Ω
SHF1
DNV
Laster

Kontrollkabel for installsjon i skip
Funksjonssikker under brann
Fellesskjermet
MUD, SHF2, HFFH
150/250 (300)V
DNV

Laster

SAFELINE
Installasjonskabel, 0,6/1kV
Funksjonssikker under brann
HFFH, SHF1
DVN-GL

Laster

Breakoutcable
4 – 24 single fiber members
SHF1
DNV

Laster

Breakoutcable
2 - 12 enkeltfiberelementer
Aramid beskyttelse (rustning)
SHF1
DNV

Laster

Breakoutcable
4 - 24 enkeltfiberelementer
Galvanisert ståltrådarmering
SHF1
DNV

Laster

Funksjonssikker
4 – 24 fibre, løs kledning
SHF1
DNV

Laster
75Ω, PE solid
Superskjermet
SHF1
DNV / ABS
Laster
50Ω
Al-tape + Cu-flette
Armering
SHF1
DNV
Laster