Radiokommunikasjon 50 Ohm

RG 233/M17/084
Dobbelt skjerm
HFFH
50 Ω

Laster

Halogenfri og flammehemmet
Koaksialkabel
50Ω

Laster