Cat 7

S/FTP
AWG 23
UV-bestandig 
SHF2
RMRS

Laster

S/FTP
Utendørs, UV
4 par AWG 23/1

Laster

AWG 23/1
S/FTP
Funksjonssikker under brann
UV-bestandig
SHF1
DNV

Laster

S/FTP
HFFH, Orange
Innendørs
4 par AWG23/1

CPR DCa S2 DT A2

Laster