Åpenhetsloven

Har du spørsmål knyttet til vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger jf. åpenhetsloven? 
Merk gjerne e-posten med Åpenhetsloven, i emnefeltet.

Kontakt oss på firmapost@nek-kabel.no