HAVBRUK

​​

SEAFLEX PUR™ er NEK Kabel's betegnelse på kabel som er konstruert for bruk i havbruksanlegg.

SEAFLEX PUR™ CAT er cat-kabel for overføring av styresignaler, overvåkning, video, varslingssystemer og annet.

SEAFLEX PUR­™ PWR omfatter et stort utvalg dimensjoner og lederantall for strømforsyning.

NEK har valgt polyuretan (PUR) som vanntett kappemateriale for å sikre holdbarhet.. Kablene er fleksible og tåler bøying og bevegelse. For anlegg på land er det også viktig at produktene er halogenfrie og flammehemmet (HFFH). 

NEKSTREME PWR™ er et kostnadssparende alternativ med gummikappe i anvendelser der kabelen ikke blir utsatt for groing i sjøvann.