Vi kan levere et bredt utvalg for bruk til kabelkjeder, kraner, maskin, heis, og for installasjon.
Både som power-, signal- og styringskabel. Vi har også EMC-duk som egner seg meget godt i begrensede områder hvor det er behov for kabelgjennomføringer. Dette er et kostnadseffektiv alternativ i stedet for å kjøpe en kabel med EMC-skjerming.
Våre kabler er av høy kvalitet til konkurransedyktige priser.

MASKIN GUMMI PUR HAVBRUK TEMPERATURBEST. FUNKSJONSSIKKER HEIS OG KRAN KABELKJEDE
STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD SIGNAL STANDARD STANDARD
HALOGENFRI HALOGENFRI HALOGENFRI HALOGENFRI HALOGENFRI POWER