INSTALLASJON

​​ NEK Installasjon

NEK Kabel’s største produktområde er installasjonskabel for næringsbygg og bolig. Foruten  vårt brede utvalg kabel for strømtilførsel, leverer NEK svakstrømskabel for styring, overvåkning, brannvarsling, sikkerhet, video og datanettverk.

NEK tilbyr et bredt utvalg av cat 6 kabel for distribusjon av internett og TV-signaler innendørs. Skjemet cat 6 gir en båndbredde på 350 MHz, og cat 6A, 500 MHz.

Produkter som er halogenfrie og flammehemmet er etterspurt i offentlige bygg, sykehus og næringsbygg med spesielt behov for beskyttelse mot skader ved branntilløp. Se etter HFFH i produktarket.

NEK tilbyr også funksjonssikker kabel som opprettholder funksjon under brann i 30 – 90 min. Søk på «funksjonssikker» i søkefeltet.

Koaksialkabel