Vi kan tilby flere alternativer av lavtaps- og strålekoaks, samt godkjente installasjon- og signalkabler. Alle kablene er selvfølgelig halogenfrie og flammehemmet, innen installasjon har vi også funksjonssikre kabler. 
Dette er kabel av høy kvalitet til konkurransedyktige priser.

Velg din kategori:

KOAKS INSTALLASJONSKABEL FIBER
LAVTAPSKOAKS HALOGENFRI HALOGENFRI
STRÅLE FUNKSJONSSIKKER FUNKSJONSSIKKER