Produkter vi anbefaler

Robust 0,6/1 kV, høyfleksibel EPR gummikabel
Dobbeltisolert
Vanntett til 100 m dybde
Fortinnede ledere
UV-bestandig
Olje, ozon og kjemikaliebestandig
Laster
0,6/1 kV  Høyfleksibel
Godkjent til 100 m dybde
UV-bestandig, HFFH
Fortinnede ledere
Laster

Dobbeltisolert, fleksibel
for innendørs og utendørs bruk
0.6/1kV

Laster
Brannvarsling
SAFELINE
Revolvert, skjermet, HFFH
300/500V
Laster