RG 12 HFFH

RG 12 HFFH
Variant:

Konstruksjon

Leder
Flertrådet
Fortinnet Cu
7 x 0.40 [mm]
Dielektrikum
PE
7,24 ± 0,18 [mm]
Skjerm
Flettet Cu-tråd
95 [% optisk dekning]
Innerkappe
HFFH materiale
Armering
Galvanisert ståltrådfletting
80% [optisk dekning]
Ytterkappe
Sort
HFFH materiale
Ytre diameter
14,1 [mm]
Vekt
217 [kg/km]

Tekniske data koaksialkabel

Temperaturområde
-20 - +85 [°C]
Min. bøyeradius instllert
10
[x ytre diam.]
HF-driftsspenning
5,0
[kV]
Impedans
75±3 [Ω]
Kapasitans
67
[pF/m]
Dempning
se tabell
Hastighetsfaktor
0,66
El-nummer
1092239

Normer

Halogenfri, max korrosive og giftige gasser
IEC 60754-1, 2
Flammehemmet
IEC 60332-1
Brannhemmet
IEC 60332-3-22 Cat.A
UV-bestandig
ASTM D 2565-92A
"Armert RG11"

Nominell Dempning, maks 105%

Frekvens MHz Dempning dB/100m
10 2,2
20 2,9
50 4,3
100 6,2
200 9,3
500 17,1
1000 23,4