NEK Kabel AS tilbyr nikkelduk for skjerming mot elektromagnetiske forstyrrelser.

Duken brukes for å forhindre at elektrisk utstyr forstyrrer radiosignaler for mobiltelefoner, TV- og radiomottak eller annen kommunikasjon. Den brukes også for å beskytte følsomme installasjoner mot elektromagnetiske forstyrrelser utenfra.
Kabelforbindelser kan beskyttes ved å vikle duken rundt kabelen. Duken kan også brukes til å lage begrensede rom EMC beskyttet for inn- eller utstråling.
Duken består av forniklede aramidfibre og er både lett og fleksibel. Den har flammehemmende egenskaper. Duken ble utviklet for romfartsformål og benyttes blant annet i satellitter.