Kabel for strømforsyning og styring ut til merdene.

HAVBRUK
HALOGENFRI
STANDARD