KABELTILBEHØR

Opphengsrør for kabel uten egen bærewire. Brukes til strekk mellom bygninger eller fra master.

EMC-duk for skjerming av elektromagnetiske forstyrrelser

Konnektorer for lavtaps koaksialkabler RF-LLF

Kabelstrømper for strekkavlastning 

Kabelklemmer for kabel med bærewire

Tilbehør

Tilbehør

Tilbehør

Tilbehør