Din prisforespørsel

Personvernerklæring

Introduksjon
Vi i NEK tar personvernet ditt på alvor. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn, bruker, og beskytter dine personopplysninger i samsvar med EUs personvernforordning (GDPR).

Hvilke personopplysninger vi samler inn
Vi kan samle inn følgende typer personopplysninger:

 • Navn
 • Kontaktinformasjon, inkludert e-postadresse og telefonnummer
 • IP-adresser
 • Annen informasjon relevant for kundetilfredshetsundersøkelser og/eller tilbud

Formålet med innsamlingen
Vi samler inn personopplysninger for å:

 • Forbedre våre produkter og tjenester
 • Sende periodiske e-poster om nye produkter, spesialtilbud eller annen informasjon vi tror du kan finne interessant ved hjelp av den e-postadressen du har oppgitt
 • Kontakte deg for markedsundersøkelsesformål

Dine rettigheter

Du har rett til å:

 • Be om innsyn i de personopplysninger vi har om deg
 • Be om retting eller sletting av dine personopplysninger
 • Be om begrensning av behandling av dine personopplysninger
 • Be om dataportabilitet
 • Protestere mot behandlingen av dine personopplysninger

Deling av opplysninger
Vi deler ikke dine personopplysninger med tredjeparter, unntatt når det er nødvendig for å oppfylle en kontrakt, eller når vi har en juridisk forpliktelse til å gjøre det.

Sikkerhetstiltak
Vi er forpliktet til å sikre at dine opplysninger er trygge. For å forhindre uautorisert tilgang eller avsløring, har vi iverksatt passende fysiske, elektroniske og administrative prosedyrer for å beskytte og sikre informasjonen vi samler inn.

Lagringstid
Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for formålene de ble samlet inn for, eller så lenge vi er pålagt å gjøre det i henhold til lov.

Kontaktinformasjon
Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller ønsker å utøve dine rettigheter, kan du kontakte oss på:

E-post: firmapost@nek-kabel.no
Telefon: +47 67 91 21 80