Din prisforespørsel

Bærekraft

Ledende på miljøansvar og bærekraftige løsninger
NEK Kabel AS er en stolt medlem av RENAS, og vi tar vårt miljøansvar på alvor. Vi følger EE-forskriften for å sikre at helse- og miljøskadelige stoffer i elektriske og elektroniske produkter håndteres riktig. Vårt engasjement for miljøet strekker seg videre til våre produkter, hvor flere er registrert i Svanemerket, noe som gjør dem egnet for bærekraftige byggeprosjekter. Les videre for å forstå hvordan våre tiltak og sertifiseringer gjør oss til det beste valget for miljøbevisste kunder og partnere.

Sustainability

Ansvar for miljøet

Elektriske og elektroniske produkter inneholder stoffer som kan være skadelige for helse og miljø. Som importør og produsent av slike produkter, er vi pålagt å delta i en returordning for kasserte produkter. Derfor samarbeider vi med RENAS, returselskapet for næringselektro, for å oppfylle EE-forskriften og sikre at skadelige stoffer ikke kommer på avveie.

“Ved å velge NEK Kabel, velger du ansvar og bærekraft – vi setter miljøet først med våre Svanemerkede produkter og vårt medlemskap i RENAS.”
Alexander Dillingøen
​Daglig leder NEK

Et miljøbevisst valg

Når du velger elektriske og elektroniske produkter, bør oppfyllelse av EE-forskriften være en selvfølge. Denne forskriften krever at alle produsenter og importører har et system for innsamling og behandling av kasserte produkter. Vårt medlemskap i RENAS viser vår forpliktelse til miljøansvar. Selv om det fortsatt finnes bedrifter som ikke deltar i returordninger, er ditt valg av leverandør avgjørende for miljøet.

Miljøansvar for våre produkter

Gjennom vårt medlemskap i RENAS bidrar vi til å finansiere en landsomfattende returordning for kasserte elektriske og elektroniske produkter. Denne ordningen gjør det mulig for alle – fra privatpersoner til bedrifter – å levere kasserte produkter gratis til over 140 mottak over hele landet. I tillegg tar også forhandlere og kommunale mottak imot avfallet. Slik bidrar vi sammen til å hindre at miljøgifter som bly, PCB, kadmium, kvikksølv og bromerte flammehemmere slipper ut i naturen.

Svanemerket produkter

NEK Kabel har registrert flere av sine produkter i Svanemerket. Dette betyr at våre produkter kan benyttes i bygg som må oppfylle Svanemerkets strenge miljøkrav. Ved å velge Svanemerkede produkter fra NEK Kabel, bidrar du til bærekraftige bygg og miljøvennlige løsninger, og understøtter vårt engasjement for en grønnere fremtid.

Renas

Svanemerket

Byggebransjen er en av de mest ressurskrevende og forurensende industriene i verden, med betydelige utslipp av klimagasser og forbruk av naturressurser. Bærekraftige praksiser er derfor essensielle for å redusere miljøpåvirkningen. Ved å integrere miljøvennlige materialer og metoder kan vi minimere avfall, redusere energiforbruk, og beskytte økosystemer. 

Bruk av sertifiserte produkter, som Svanemerkede kabler fra NEK Kabel, er et viktig skritt i denne retningen. Slike produkter bidrar til å opprettholde høye miljøstandarder og sikrer at byggeprosjekter er mer bærekraftige, samtidig som de oppfyller strenge miljøkrav. Bærekraft i byggebransjen handler ikke bare om å bevare miljøet for fremtidige generasjoner, men også om å skape sunnere, mer energieffektive bygninger som gagner både mennesker og planeten.