Nyttig informasjon

Lederoppbygging 
Oppbygging av ledere i kabel følger gjerne IEC-standarden eller AWG-normen. Alt etter type bruksområder kan det være ønskelig med mer eller mindre fleksibel kabel.
Omregningstabeller for IEC-228 normen og for AWG-normen.

Fargekoder
Fargekoder ledere kan dere finne her.

Typebetegnelser
Hva skjuler seg egentlig under bokstavtypene TFXP, IFSI, BFXI,  osv? Dette er norsk typebetegnelser som beskriver oppbygging og egenskaper for sterkstrøms kabel, såkalt firebokstavkoden. Tabellen finner du her.

Brannegeneskaper
Hvordan kabelen oppfører seg under en brann varierer med type materiale i kabelen. PVC f.eks. er selvslukkende men avgir giftige og etsende gasser under en brann. PE-materiale avgir veldig lite farlige gasser, men brenner til gjengjeld meget godt selv om kilden til brannen fjernes. Skal kabelen fortsatt være i funksjon under en brann? Dette for å sikre at f.eks. livsnødvendig utsyr fungerer lengst mulig, eller at det må sørge for lukking av dører, luker etc. for å hindre spredning av brann.
Tabell og normer finner du her.

Formler
Trenger du en oppfriskning av formler, material konstanter, osv. finnes disse her.


NEK Kabel AS - Etiske retningslinjer