Salgs- og leveringsbetingelser

1.    Priser
1.1.    Prisene er eksklusive merverdiavgift og gjelder for salg til våre kunder.  
1.2.    Prisene er basert på dagens Cu pris, og valutakurser.
1.3.    NEK Kabel AS forbeholder seg retten til å endre prisene ved større endringer av indirekte og direkte kostnader.
1.4.    På våre fakturaer belastes det 0,30% miljøgebyr av netto fakturert beløp før mva.

2.    Gebyr/ordretillegg
2.1.    Kapptillegg: Inntil kr. 400,- avhengig av kabeltype
2.2.    Småordretillegg for ordre under kr. 1000,-

3.    Betalingsbetingelser
3.1.    Netto pr. 30 dager hvis ikke annet er skriftlig avtalt.
3.2.    Forsinkelsesrente belastes med den til enhver tid gjeldende sats.
3.3.    Klager på fakturabeløpet må skje skriftlig innen 10 dager fra mottatt faktura.
3.4.    Varene er selgers eiendom inntil full betaling har funnet sted.

4.    Leveringsbetingelser
4.1.    Varelevering Ex Works Lørenskog dersom ikke annet er skriftlig avtalt.

5.    Leveringstid – lagervarer, skaffevarer og produksjonsvarer
5.1.    Lagervarer: Normal leveringstid er 1–3 arbeidsdager fra ordreinngang (Med forbehold om mellomsalg). 
5.2.    Skaffevarer: Normal leveringstid er ca. 1–3 arbeidsuker. (Med forbehold om mellomsalg hos vår(e) leverandør(er)).
5.3.    Produksjonsvarer: Normal leveringstid ca. 5-10 arbeidsuker.

6.    Leveringsavvik
6.1.    Vi forbeholder oss retten til å levere og fakturere ± 10% av det bestilte kvantum.. 

7.    Avbestilling av produksjonsordre
    7.1.    Mindre enn 3 uker før bekreftet levering:        90 % av ordreverdi.
    7.2.    Fra 3-6 uker før bekreftet levering:        50 % av ordreverdi.
    7.3.    Mer enn 6 uker før bekreftet levering:        30 % av ordreverdi.

8.    Avbestilling av skaffevareordre
    8.1.    Mindre enn 1 uke før bekreftet levering:        80 % av ordreverdi.
    8.2.    Fra 1-2 uker før bekreftet levering:        40 % av ordreverdi.
    8.3.    Mer enn 2 uker før bekreftet levering /
         ikke bekreftet leveringstid fra NEK:        20 % av ordreverdi.

9.    Retur av varer
9.1.    Retur kan kun skje etter avtale med NEK Kabel AS.

10.    Retur av tromler
10.1.    Tromler kan returneres til vårt lager på Luhrtoppen 2, 1471 Lørenskog for kjøpers regning.
10.2.    I de tilfeller hvor trommel er belastet på fakturaen vil disse bli kreditert fullt ut ved retur med melding til NEK Kabel AS.

11.    Reklamasjon
11.1.    Reklamasjon som følge av transportskade må skje skriftlig innen 5 arbeidsdager etter mottakelse.
11.2.    Ved en eventuell leveranse av defekt kabel erstattes denne med ny kabel.

12.    Følgeansvar
12.1.    NEK Kabel AS overtar intet ansvar for indirekte skader i form av kostnader ved nyinstallasjon, driftsavbrudd og lignende som følge av feil på levert produkt eller for sen levering.

13.    Garantibetingelser
13.1.    NEK Kabel AS garanterer at all kabel er i samsvar med de til enhver tid gjeldende tekniske spesifikasjoner.
13.1.1.    Dette gjelder bruk av materialer, konstruksjon og kabelens egenskaper.
13.1.2.    Feil som skyldes mangler i kundens kravspesifikasjon eller håndtering av kabelen, omfattes ikke av denne garantien.
13.1.3.    Produktgarantien gjelder for en periode på 3 år fra leveringsdato.  Garantien innebærer at NEK Kabel erstatter defekt kabel med ny kabel av samme eller tilsvarende kvalitet, dersom kabelen ikke har de egenskaper som er spesifisert i henhold til gjeldende data-ark.

14.    Endringer/ Feil
14.1.    Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil i den til enhver tid gjeldende prisliste

15.    Alminnelige betingelser
15.1.    Hvis ikke annet er avtalt gjelder INCOTERMS som grunnlag til våre leveringer.
15.2.    Kjøpers alminnelige vilkår er ikke bindende for NEK Kabel AS med mindre dette er spesielt avtalt.