I mer enn 100 år har

Norsk Elektrisk Kabelfabrikk (NEK) ble grunnlagt i januar 1913 av tvillingbrødrene Alf Wold-Snilsberg og Thomas Wold, som Nordens første kabelfabrikk.

Da selskapet ble registrert var produksjonens beskrivelse:  
«Alslags snor- og ledningsmateriel for telefon, telegraf, specialsnorer etc. for instrumenter, bespinning og isolering av traad og ledning, videre ringelednings- og andre svakstrømsledningsmateriel». Produksjonen foregikk på hjemmekonstruerte og hjemmelagde maskiner.

I 1942 ble selskapet omdannet til aksjeselskap med Alf Wold-Snilsberg som teknisk leder, og hans sønn, Aage Snilsberg, som merkantil leder. Aage var daglig leder fra 1947 til 1979 da hans sønn, Bård Snilsberg, tok over som daglig leder. I 1984 ble selskapet børsnotert.

I 1993 skiftet NEK strategi, til å satse på miljøteknologi og skiftet navn til Goodtech. Bård Snilsberg overtok NEK-navnet da han sluttet, samme år, og startet «nye» NEK Kabel AS.

Aage Snilsberg fortalte ved selskapets 40-årsjubleum hva som var hjørnesteinen i selskapet:
«Jeg hadde en morsom og inspirerende lærer på Handelsgym, som engang sa: «Vær endelig svinaktig nøyaktig og velg dere gode medarbeidere!». Det har vært nøkkelen til NEK’s suksess i alle år. 

Specialist

Bård Snilsberg valgte å ta farens visdomsord bokstavelig da han i 1999 besluttet å gi 2/3 av aksjene i selskapet til de ansatte. De ansatte eier i dag fortsatt over 50 prosent av NEK Kabel AS. Anita Kopseng som startet i NEK Kabel i 1982 var daglig leder fra 2002 til 2021. I disse 22 årene har selskapet vokst til en omsetning på nær 200 millioner kroner, og øker videre på områdene lavspenning, data, styring, kommunikasjon, samt skip- og offshorekabel.

Snilsberg-familien er fortsatt med i NEK Kabel. Bård er styreleder og i 2013 – hundre år etter oppstarten – kom Bårds sønn, Jakob, inn i selskapet som fjerde generasjon Snilsberg.