Kategorikabel

S/FTP
AWG 23
UV-bestandig 
SHF2
RMRS

Laster

SAFELINE
250 MHz
Inne og ute, UV
HFFH

Laster

SAFELINE
500 MHz
Individuelt skjermet
4 par, entrådet

Laster

4 par 0.51 mm
PVC+PE kappe
Sort, UV-bestandig

Laster

S/FTP
Utendørs, UV
4 par AWG 23/1

Laster

250 MHz
4 par 0.57 mm entrådet
PVC + PE kappe
Sort, UV-bestandig

Laster

Innendørs
Forsterket kappe, hvit
4 par 0.5 mm

Laster

AWG 23/1
S/FTP
Funksjonssikker under brann
UV-bestandig
SHF1
DNV

Laster
S/FTP
Entrådet eller flertrådet leder
SHF1, UV
DNV, RMRS
Laster

S/FTP
UV-bestandig, SHF1
DNV

Laster

S/FTP
HFFH
SHF1, UV
AWG 23/7
DNV

Laster