Samferdsel

Strålekabel for tunneler
50Ω
SHF1
150 - 1800 MHz
Laster
Strålekoaks for tunneler
50Ω
SHF1
DNV

 

Laster

SAFELINE
EMC-skjermet, installasjonskabel
Brannsikker
0,6/1kV

Laster

SAFELINE
EMC-skjermet, installasjonskabel
HFFH
0,6/1kV

Laster

SAFELINE
Installasjonskabel, 0,6/1kV
Funksjonssikker under brann
HFFH, SHF1
DVN-GL
 

Laster

Funksjonssikker
4 – 24 fibre, løs kledning
SHF1
DNV

Laster

AWG 23/1
S/FTP
Funksjonssikker under brann
UV-bestandig
SHF1
DNV

Laster

SAFELINE
Dobbeltisolert, fleksibel
Innendørs, utendørs
HFFH, UV-bestandig
0,6/1kV Installasjonskabel

Laster

SAFELINE
250 MHz
Inne og ute, UV
HFFH

Laster

SAFELINE
Funksjonssikker kabel for varslingsanlegg
HFFH
300/500V

Laster

Kontrollkabel for installsjon i skip
Funksjonssikker under brann
Fellesskjermet
MUD, SHF2, HFFH
150/250 (300)V
DNV

Laster