DNV-GL

Breakoutcable
4 - 24 enkeltfiberelementer
Galvanisert ståltrådarmering
SHF1
DNV

Laster

Funksjonssikker
4 – 24 fibre, løs kledning
SHF1
DNV

Laster

Breakoutcable
4 – 24 single fiber members
SHF1
DNV

Laster

Breakoutcable
2 - 12 enkeltfiberelementer
Aramid beskyttelse (rustning)
SHF1
DNV

Laster

Funksjonssikker
4 – 24 fiber
Løs kledning
SHF1
DNV

Laster