DNV-GL

Breakoutcable
4 - 16 enkeltfiberelementer
Galvanisert ståltrådarmering
SHF1
DNV-GL.

Laster

Funksjonssikker
4 – 24 optiske fibre, løs kledning
SHF1
DNV-GL

Laster

Breakoutcable
4 – 24 single fiber members
SHF1
DNV-GL

Laster

Breakoutcable
2 - 12 enkeltfiberelementer
Aramid beskyttelse (rustning)
SHF1
DNV-GL

Laster

4 - 48 fibre
Armert, løs kledning, gelfylt rør
Brannsikker
SHF1, UV-bestandig
DNV-GL

Laster

Funksjonssikker
4 – 24 fiber, løs kledning
SHF1-inner og ytre kappe
DNV-GL

Laster