0,6/1 kV

SAFELINE
Installasjon- og kontrollkabel
Halogenfri og flammehemmet
Armert og EMC skjermet
SHF1
0,6/1kV

Laster

SAFELINE
Installasjonskabel, 0,6/1kV
Funksjonssikker under brann
HFFH, SHF1
DVN-GL

Laster