EMC-duk

Nikkelduk for skjerming av kabel og
annet utstyr mot stråling

Laster