Koaks

Strålekabel for tunneler
50Ω
SHF1
150 - 1800 MHz
Laster
Strålekoaks for tunneler
50Ω
SHF1
DNV

 

Laster
Trippelskjermet
50Ω
SHF1
DNV / ABS
Laster
Lavtapskoaks
SHF1, UV, HFFH
50Ω
Laster
Lavtaps koakskabel
HFFH
50Ω
SHF1, UV
DNV
Laster

UV bestandig HFFH
Robust og Fleksibel
0,6/1kV
Vanntett ned til 300m

Laster