Koaks

Strålekabel for tunneler
50Ω
SHF1
 
Laster
Strålekoaks for tunneler
50Ω
SHF1
DNV

 

Laster