Installasjonskabel

SAFELINE
Installasjonskabel, 0,6/1kV
Funksjonssikker under brann
HFFH, SHF1
DNV

Laster

SAFELINE
Parvis og felles skjerm
HFFH, UV
Parkabel 0.5 og 0.75 mm²
Innendørs og utendørs bruk

Laster

SAFELINE
Dobbeltisolert, fleksibel
Innendørs, utendørs
HFFH, UV-bestandig
0,6/1kV Installasjonskabel

Laster

SAFELINE
250 MHz
Inne og ute, UV
HFFH

Laster

Kontrollkabel for installsjon i skip
Funksjonssikker under brann
Fellesskjermet
MUD, SHF2, HFFH
150/250 (300)V
DNV

Laster

SAFELINE
Entrådet koblingsledning
HFFH
450/750V

Laster
SAFELINE
Fleksibel installasjonkabel
Funksjonssikker, HFFH
0,6/1kV
Laster

SAFELINE
Skjermet installasjonskabel
Funksjonssikker under brann
HFFH
0,6/1kV

Laster