Kommunikasjon

Lavtaps tilførselskabel
50Ω
SHF1
DNV
Laster

Breakoutcable
4 - 24 enkeltfiberelementer
Galvanisert ståltrådarmering
SHF1
DNV

Laster

Breakoutcable
2 - 12 enkeltfiberelementer
Aramid beskyttelse (rustning)
SHF1
DNV

Laster

Breakoutcable
4 – 24 single fiber members
SHF1
DNV

Laster

S/FTP
AWG 23/7, stranded
SHF1, UV
DNV

Laster
50Ω
Al-tape + Cu-flette
Armering
SHF1
DNV
Laster