Funksjonssikker

SAFELINE
Funksjonssikker kabel for varslingsanlegg
HFFH
300/500V

Laster
SAFELINE
Fleksibel installasjonkabel
Funksjonssikker, HFFH
0,6/1kV
Laster

SAFELINE
Installasjonskabel, 0,6/1kV
Funksjonssikker under brann
HFFH, SHF1
DVN-GL
 

Laster

AWG 23/1
S/FTP
Funksjonssikker under brann
UV-bestandig
SHF1
DNV

Laster

Kontrollkabel for installsjon i skip
Funksjonssikker under brann
Fellesskjermet
MUD, SHF2, HFFH
150/250 (300)V
DNV

Laster

SAFELINE
2x1mm² eller 3G1mm²
Funksjonssikker
HFFH
300/500V

Laster