Funksjonssikker

4, 8, eller 12 fibre, armert
Løs kledning, fettfylte rør
Funksjonssikker, 1000°C 180min.
SHF2
RMRS, Bureau Veritas

Laster

4 - 48 fibre
Armert, løs kledning, gelfylt rør
Brannsikker
SHF1, UV-bestandig
DNV-GL

Laster