Funksjonssikker

4 - 48 fibre
Armert, løs kledning, gelfylt rør
Brannsikker
SHF1, UV-bestandig
DNV

Laster