Styring og signal

Skjermet parkabel
1 – 6 par 0.22 mm²
I tillegg 2 x 0.75 mm² 250/500 V

Laster

SAFELINE
Rød, brannalarmkabel
1,5 og 2,5 mm²
Funksjonssikker
HFFH
300/500V

Laster

Uskjermet, parallell  kabel
Høyttaler- / spotlyskabel
H07V2H-K
2 x (1.5 - 2.5)mm²

Laster
SAFELINE
Brannvarsling
Entrådet 1mm² (1,13 mm) revolvert, skjermet
HFFH
300/500V
Laster

SAFELINE
Funksjon- og brannsikker
0,6/1kV
 

Laster

Uskjermet, høyfleksibel høyttalerkabel
(YFAZ)
2x(1.5-10)mm²

Laster