Styring og signal

Skjermet parkabel
1 – 6 par 0.22 mm²
I tillegg 2 x 0.75 mm² 250/500 V

Laster

Uskjermet, parallell  kabel
Høyttaler- / spotlyskabel
H07V2H-K
2 x (1.5 - 2.5)mm²

Laster
SAFELINE
Brannvarsling
Entrådet 1mm² (1,13 mm) revolvert, skjermet
HFFH
300/500V
Laster

SAFELINE
Funksjon- og brannsikker
0,6/1kV
 

Laster

Uskjermet, høyfleksibel høyttalerkabel
(YFAZ)
2x(1.5-10)mm²

Laster

SAFELINE
Individuelt skjermede par
2 til 24 par, 0.5 mm²
HFFH

 

Laster

Parvis og felles skjermet signalkabel
300/500V
HFFH
Dobbelt kappe UV-beskyttet
2, 5 og 10 par 0,75 mm²

Laster

SAFELINE

Funksjonssikker
Fleksibel installasjonkabel
300/500V
HFFH
 

Laster

Fleksibel, skjermet parkabel
0,14mm² – 1.0mm²
1 – 25 par

Laster

SAFELINE
EMC-skjermet fleksibel multikabel.
HFFH
0.50mm²

Laster