Funksjonssikker

SAFELINE
Rød, brannalarmkabel
1,5 og 2,5 mm²
Funksjonssikker
HFFH
300/500V

Laster

SAFELINE
Funksjon- og brannsikker
0,6/1kV
 

Laster