Funksjonssikker

SAFELINE
Rød, brannalarmkabel
1.0 - 1.5 og 2.5 mm²
Funksjonssikker
HFFH
300/500V

Laster

SAFELINE
Funksjon- og brannsikker
0,6/1kV
 

Laster

SAFELINE

Funksjonssikker
Fleksibel installasjonkabel
300/500V
HFFH
 

Laster