Funksjonssikker

SAFELINE
Skjermet installasjonskabel
Funksjonssikker under brann
HFFH
0,6/1kV

Laster

SAFELINE
Installasjonskabel
Brannsikker i hht. IEC 331
0,6/1kV

Laster

SAFELINE
Funksjonssikker kabel for varslingsanlegg
HFFH
300/500V

Laster
SAFELINE
Fleksibel installasjonkabel
Funksjonssikker, HFFH
0,6/1kV
Laster

SAFELINE
EMC-skjermet, installasjonskabel
Brannsikker
0,6/1kV

Laster

SAFELINE
Installasjonskabel, 0,6/1kV
Funksjonssikker under brann
HFFH, SHF1
DVN-GL
 

Laster

AWG 23/1
S/FTP
Funksjonssikker under brann
UV-bestandig
SHF1
DNV

Laster

Kontrollkabel for installsjon i skip
Funksjonssikker under brann
Fellesskjermet
MUD, SHF2, HFFH
150/250 (300)V
DNV

Laster