Installasjon, bygg og bolig

NEK Kabel’s største produktområde er installasjonskabel for næringsbygg og bolig. Foruten  vårt brede utvalg kabel for strømtilførsel, leverer NEK svakstrømskabel for styring, overvåkning, brannvarsling, sikkerhet, video og datanettverk.

NEK tilbyr et bredt utvalg av cat 6 kabel for distribusjon av internett og TV-signaler innendørs. Skjemet cat 6 gir en båndbredde på 350 MHz, og cat 6A, 500 MHz.

Produkter som er halogenfrie og flammehemmet er etterspurt i offentlige bygg og næringsbygg med spesielt behov for beskyttelse mot skader ved branntilløp. Se etter HFFH i produktarket.

NEK tilbyr også funksjonssikker kabel som opprettholder funksjon under brann i 30 – 90 min. Søk på «funksjonssikker» i søkefeltet.

Dobbeltisolert, fleksibel
Innendørs, utendørs
UV-bestandig
0.6/1kV Installasjonskabel

Laster

SAFELINE
EMC-skjermet, installasjonskabel
Brannsikker
0,6/1kV

Laster

SAFELINE
EMC-skjermet, installasjonskabel
HFFH
0,6/1kV

Laster

SAFELINE
HFFH, 90ºC
Dobbeltisolert, UV
0,6/1kV

Laster

SAFELINE
HFFH, 90ºC
Dobbeltisolert, UV
0,6/1kV

Laster

SAFELINE
Dobbeltisolert, fleksibel
Innendørs, utendørs
HFFH, UV-bestandig
0,6/1kV Installasjonskabel

Laster
H07RN8-F
0,6/1 kV, høyfleksibel EPR gummikabel
Dobbeltisolert
Vanntett til 100m dybde
Fortinnede ledere
UV, olje, ozon og kjemikaliebestandig
Laster
SAFELINE
Brannvarsling
Entrådet 1mm² (1,13 mm) revolvert, skjermet
HFFH
300/500V
Laster

SAFELINE
Installasjonskabel, 0,6/1kV
Funksjonssikker under brann
HFFH, SHF1
DVN-GL
 

Laster

Kontrollkabel for installsjon i skip
Funksjonssikker under brann
Fellesskjermet
MUD, SHF2, HFFH
150/250 (300)V
DNV

Laster

HFFH
Dobbeltisolert installasjonskabel
0,6/1 kV

Laster

Entrådet Koblingskabel
H05V2-U
300/500V og 450/750V

Laster
1 2 3 4 5 > Siste