EXEC dbo.ProductSearch @basesite = 342, @site = '342', @keyword = N'aici', @fullkeyword = N'aici', @language = 'no' 0
Søk

Søkeresultat

Laster...

Produkt

Ingen treff

Kategori

Ingen treff

Attributt

Ingen treff

Kategorier

Installasjonskabel

0,6/1kV, Høyfleksibel
Godkjent til 100 m dybde
SHF2, MUD bestandig
UV bestandig, HFFH
DNV-GL, ABS, BV
Laster

Installasjonskabel for skip
Funksjonssikker under brann
MUD, SHF2, HFFH
0,6/1kV
DNV-GL

Laster

Kontrollkabel for installsjon i skip
Funksjonssikker under brann
Fellesskjermet
MUD, SHF2, HFFH
150/250 (300)V
DNV-GL

Laster

Kontrollkabel for installasjon i skip
Funksjonssiker under brann
Parvis- og fellesskjermet
MUD, SH2, HFFH
150/250 (300)V
DNV-GL

Laster