Brannalarm og varsling

Skjermet parkabel
1 – 6 par 0.22 mm²
I tillegg 2 x 0.75 mm² 250/500 V

Laster

Uskjermet, høyfleksibel høyttalerkabel
(YFAZ)
2x(1.5-10)mm²

Laster

SAFELINE
Brannvarsling
Entrådet 1mm² (1,13 mm) revolvert, skjermet
HFFH
300/500V

Laster

SAFELINE
Individuelt skjermede par
2 til 24 par, 0.5 mm²
HFFH

 

Laster

SAFELINE

Funksjonssikker
Fleksibel installasjonkabel
300/500V
HFFH
 

Laster