Koaks 75 Ohm

SAFELINE
Koaksialkabel
HFFH
75 Ω

Laster
75Ω Fleksibel
SHF1
DNV-GL
Laster
75Ω, PE solid
Superskjermet
SHF1
DNV / ABS
Laster
75Ω koaksialkabel
Al-tape + 2 flettede kopperskjermer
Armering
SHF2 MUD
DNV
Laster
75 Ω
Al-tape + Cu fletting
Galvanisert ståltrådarmering
SHF1
DNV / ABS
Laster
75 Ω, tilsvarer RG 12
SHF 2
DNV
Laster
75Ω
SHF1
Tilsvarer RG 12
DNV / ABS
Laster
75Ω, PE Solid
Al-tape + 2 flettede kopperskjermer
SHF2 MUD beskyttet kappe
DNV
Laster
75Ω Fleksibel
HFFH
Galvanisert ståltrådarmering
SHF1
DNV-GL
Laster