Lavtapskoaks 50 Ohm

Lavtapskoaks, dobbeltskjermet
HFFH
Tilsv. LMR 400
50Ω
Laster
Høyfleksibel lavtapskoaks
50Ω
SHF1,
DNV
Laster
Lavtaps tilførselskabel
50Ω
SHF1
DNV
Laster
Lavtapskoaks, dobbeltskjermet
HFFH
Tilsv. LMR 400
50Ω
Laster

Lavtaps fleksibel matekabel
50Ω
HFFH, UV

Laster
Fleksibel lavtapskoaks 
HFFH
50Ω
UV-bestandig
Laster