Koaks 50 Ohm

50Ω Koaksialkabel
Armering galvanisert ståltrådfletting
SHF1
DNV / ABS
Laster
Trippelskjermet
50Ω
SHF1
DNV / ABS
Laster

Dobbeltskjermet koaksialkabel
Forsølvet leder og skjermer
50 Ω
DNV / ABS

Laster
50Ω
Fleksibel, SHF1
DNV / ABS
Laster
50Ω
Fleksibel
SHF2, MUD motstandsdyktig
DNV
Laster
Fleksibel lavtapskoaks
50Ω
SHF1
DNV
Laster
Lavtaps tilførselskabel
50Ω
SHF1
DNV
Laster
Lavtaps tilførselskabel
50Ω
SHF1
DNV
Laster
Lavtaps fleksibel matekabel
50Ω
SHF1, UV
DNV
Laster

For: RF-LLF, RF-LLX & RF-LLF Hiflex
N-K7/8"
50Ω
IP 68

Laster