Lavspent 250V - 1kV

SAFELINE
Fleksibel installasjonkabel
Funksjonssikker, HFFH
0,6/1kV
Laster

SAFELINE
HFFH, 90ºC
Dobbeltisolert, UV
0,6/1kV

Laster

SAFELINE
HFFH, 90ºC
Dobbeltisolert, UV
0,6/1kV

Laster

SAFELINE
Dobbeltisolert, fleksibel
Innendørs, utendørs
HFFH, UV-bestandig
0,6/1kV Installasjonskabel

Laster

SAFELINE
Brannvarsling
Entrådet 1mm² (1,13 mm) revolvert, skjermet
HFFH
300/500V

Laster

SAFELINE
Installasjonskabel, 0,6/1kV
Funksjonssikker under brann
HFFH, SHF1
DVN-GL

Laster

Kontrollkabel for installsjon i skip
Funksjonssikker under brann
Fellesskjermet
MUD, SHF2, HFFH
150/250 (300)V
DNV

Laster

Dobbeltisolert, fleksibel
Innendørs, utendørs
UV-bestandig
0.6/1kV Installasjonskabel

Laster

Entrådet Koblingskabel
H05V2-U
300/500V og 450/750V

Laster
300/500V
Dobbeltisolert
Innendørs
90°C
Laster

SAFELINE
300/500V
HFFH
Fortinnede ledere
90°C

Laster

KTV-kabel
1.0/4.6
75Ω
UV-bestandig
HFFH

Laster